Baltic Brokers

Kontakt

Otwarte

poniedziałek-piątek:
09:00 – 17:00

Jesteśmy firma brokerską, która zaczęła swoją działalność w marcu 2021 roku w oparciu o Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 2600/21. Nasz zespól brokerski posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu z sumą gwarancyjną na wszystkie zdarzenia w wysokości 1.924.560 euro. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy interesy klienta przed Ubezpieczycielami.

Negocjujemy warunki oferty w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta. Szukamy najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych. Zawieramy umowy ubezpieczenia. Specjalizujemy się w ubezpieczeniach: mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych, finansowych, ryzyk budowlanych i montażowych, ryzyk cyber, komunikacyjnych flot pojazdów. Naszymi klientami są m.in. firmy budowlane, projektowe, deweloperskie, produkcyjne, handlowe.