Polityka Prywatności

Strona Główna / Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików tzw. Cookies w serwisie internetowym gchmanhattan.pl

Właściciel i administrator

1. Serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: http://www.gchmanhattan.pl (dalej: „Serwis”) jest własnością Sirius Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 82, o numerze regon: 140537390, numerze identyfikacji podatkowej 5272507514, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000255544 (dalej: „Manhattan”).

2. Serwis jest administrowany przez Manhattan lub przez podmiot, któremu Manhattan zlecił administrowanie nim (dalej: „Administrator”).

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

3. Gromadzone, w dziennikach logów, dane użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem, celów statystycznych oraz innych celów, o których mowa w niniejszej Polityce.

4. Administrator i Manhattan, z wyjątkiem i zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Newsletter i Konto”, nie identyfikują Użytkowników.

5. Dane Użytkowników, z wyjątkiem i zastrzeżeniem postanowień pkt 2 i rozdziału „Newsletter i Konto”, nie są przekazywane stronom trzecim.

6. Administrator, zgodnie z powszechną praktyką administrowania serwisami internetowymi, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (zapytania HTTP kierowane do serwera, na którym zainstalowany jest Serwis) na podstawie logów dostępowych, takie jak:

i. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik (adres IP, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, informacje o przeglądarce Użytkownika),

ii. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika (w tym czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http),

iii. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

7. Gromadzone dane eksploatacyjne nie są kojarzone z konkretnym Użytkownikiem, z wyjątkiem i zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Newsletter i Konto”.

8. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które serwisy internetowe odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu nie zawiera błędów itp. Analizy te wykonywane są na danych zanonimizowaych.

Cookies i ustawienia

9. Dla wygody Użytkownika Serwis używa plików Cookies i podobnych technologii. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis do komputera (urządzenia) Użytkownika. Są one stosowane m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników i w celach statystycznych, a także, by móc poprawnie zrealizować usługi świadczone Użytkownikowi drogą elektroniczną, m.in.:

i. usługi Newslettera (link) – dalej: „Newsletter”,

ii. usługi Konta (link), tj. wydzielonej części Serwisu, o której mowa w §1 ust. 1 lit. j) regulaminu Programu Lojalnościowego „Sąsiedzi” Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan z dnia 28 września 2012 r. (opublikowanego tutaj: link; dalej: „Regulamin”) – dalej: „Konto”.

10. Cookies używają też serwisy obce, do których w Serwisie znajdują się odnośniki, np. multimedia (pkt 16-19).

11. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkowniku, z wyjątkiem postanowień rozdziału „Newsletter i Konto”, ani śledzenia jego nawigacji. Pliki Cookies, z wyjątkiem i zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Newsletter i Konto”, nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika.

12. Serwis wykorzystuje pliki Cookies: wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu, i funkcjonalne, czyli pozwalające zachować informacje o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki), trwałe, czyli przechowywane w komputerze (urządzeniu) Użytkownika przez określony czas lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, i sesyjne, czyli wygasające po zakończeniu sesji/odwiedzin przez Użytkownika w Serwisie. Są to m.in:

i. PHPSESSID – plik sesyjny, który przechowuje identyfikator sesji/odwiedzin Użytkownika; jest on niezbędny do sprawdzenia, czy odwiedzający nie jest automatycznym skryptem,

ii. Cookies serwisu google-analytics.com – wykorzystywane do tworzenia statystyk Serwisu, w tym informowania np. o: czasie pierwszej sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie, czasie ostatniej sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie oraz czasie aktualnej sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie, a także o liczbie sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie, liczbie wysłanych żądań przez Użytkownika do Serwisu, czasie rozpoczęcia aktualnej sesji/odwiedzin Użytkownika w Serwisie, tym, czy Użytkownik odwiedził Serwis po raz pierwszy lub nie podjął żadnej aktywności w Serwisie przez nie mniej niż 30 minut, źródle, z którego Użytkownik rozpoczął sesję/odwiedziny w Serwisie itp. (opis Cookies używanych przez serwis google-analytics.com znajduje się tu: link)

iii. Cookies powiązane z serwisem Facebook.com (pkt 19) (polityka serwisu Facebook.com dotycząca Cookies znajduje się tu: link); (polityka prywatności serwisu Facebook.com dostępna jest w sieci Internet tu: link),

iv. Cookies powiązane z serwisem Youtube.com (pkt 18),

v. Cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w Serwisie),

vi. Cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji Serwisu, np. wersji na urządzenia mobilne itp.,

vii. Cookies utworzone w momencie zmiany szerokości wyświetlania Serwisu,

viii. Cookies na oznaczenie, że zaakceptowano niniejszą politykę prywatności,

13. W przeglądarce internetowej Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące Cookies, w tym ustawić poziom ochrony przed Cookies (pkt 15). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez Serwis Cookies.

14. Wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług lub przeglądania Serwisu.

15. Administrator zaleca stosowanie przez Użytkownika najnowszych wersji poniższych przeglądarek internetowych w celu bezpiecznego przeglądania i korzystania z Serwisu oraz podaje następujące odnośniki do serwisów z instrukcjami zmiany ustawień dotyczących Cookies w tych przeglądarkach:

i. Chrome (link)

ii. Opera (link)

iii. Firefox (link)

iv. Internet Explorer (link)

v. Safari (link)

Odnośniki do innych stron

16. Serwis zawiera odnośniki do innych serwisów internetowych. Polityki prywatności tych serwisów mogą różnić się od niniejszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

17. Serwisy obce, z których materiały przedstawiane są w Serwisie, mogą także używać Cookies, które umożliwiają logowanie się, informowanie o preferencjach Użytkownika oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika.

18. W Serwisie w szczególności umieszczone są materiały multimedialne udostępniane z serwisu youtube.com. Dlatego Serwis zawiera kody odwołujące się do serwisu youtube.com. W szczególności pliki Cookies w serwisie youtube.com zawierają preferencje Użytkownika oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności tutaj: link).

19. Serwis zawiera również kod odwołujący się do serwisu Facebook.com. W Serwisie umieszczony jest przycisk „Lubię to”. Poprzez jego uaktywnienie Użytkownik loguje się w serwisie Facebook.com (link); polityka prywatności serwisu Facebook.com dostępna jest w sieci Internet tu: link.

Newsletter i Konto

20. Wyjątkami od przedstawionych wyżej zasad dotyczących zbierania danych o Użytkowniku są:

i. zarejestrowanie się i korzystanie przez Użytkownika z Newslettera (link),

ii. utworzenie i korzystanie przez Użytkownika z Konta (link).

21. Podczas rejestracji do Newslettera zbierany jest, oprócz danych eksploatacyjnych (pkt 6), i umieszczany w Bazie Danych, o której mowa w §1 ust. 1 lit. e) Regulaminu (dalej: „Baza Danych”), za wiedzą i wyraźną zgodą Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail), który służy do przesyłania Użytkownikowi przez Administratora zamówionych przez Użytkownika informacji handlowych (newsletterów) Manhattanu.

22. Do Użytkownika, który wyraził wolę korzystania z Newslettera, wysyłana jest jednorazowo wiadomość elektroniczna na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) zawierająca odnośnik do potwierdzenia woli otrzymywania Newsletterów na podany adres e-mail. Użytkownik dokonuje takiego potwierdzenia poprzez uaktywnienie tego odnośnika. Uaktywnienie tego odnośnika powoduje odnotowanie informacji o adresie IP komputera Użytkownika, z którego dokonał on tej operacji, oraz o dacie i czasie uaktywnienia tego odnośnika. W tym samym czasie Serwis przesyła do Administratora powiadomienie, że odnośnik został uaktywniony.

23. Podczas tworzenia, aktywacji i korzystania z Konta, oprócz danych eksploatacyjnych (pkt 6), zbierane są i umieszczane w Bazie Danych, za wiedzą i wyraźną zgodą Użytkownika, także dane osobowe Użytkownika (§2 ust. 5 lit. a) Regulaminu), tj.: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (nazwa ulicy/miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, poczta), adres lub adresy poczty elektronicznej (e-mail) oraz, jeśli Użytkownik wyraża taką wolę, numer telefonu komórkowego i/lub inny numer telefonu kontaktowego. Dane te umieszczane są w Bazie Danych.

24. Administratorem danych, o których mowa w pkt 21 i 23, jest Manhattan, który dba o ich bezpieczeństwo. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

25. Manhattan zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach. Ujawnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy obowiązującego prawa.

26. Dodatkowo dla każdego Użytkownika korzystającego z Konta rejestrowane jest hasło dostępu utworzone przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem.

27. Do Użytkownika, który wyraził wolę utworzenia Konta zgodnie z Regulaminem, wysyłana jest jednorazowo wiadomość elektroniczna na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) zawierająca odnośnik do Konta wraz z prośbą o aktywację Konta (zgodnie z Regulaminem) poprzez uaktywnienie przez Użytkownika tego odnośnika. Uaktywnienie odnośnika powoduje odnotowanie informacji o adresie IP komputera Użytkownika, z którego dokonał on tej operacji, oraz o dacie i czasie uaktywnienia tego odnośnika. W tym samym czasie Serwis przesyła do Administratora powiadomienie, że odnośnik został uaktywniony, a tym samym Konto aktywowane zgodnie z Regulaminem.