Wystawa „Nasze Talenty”

Strona Główna / Wydarzenia / Wystawa „Nasze Talenty”

Zapraszamy na poziom +2

„Nasze talenty” to tytuł wystawy uczniów z Akademickich Szkół Magellanum w Gdańsku. Ideą wystawy jest zaprezentowanie, iż sztuka może też leczyć. Obecne prace powstały w wyniku procesu arteterapii, dzięki której, uczniowie odkryli swoje talenty oraz pasję.

„Arteterapia” opiera się na założeniu, że: proces twórczy, dzięki któremu następuje autoekspresja, ma pomagać osobie rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, a także kierować swoim własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę.

Arteterapia wpływa przede wszystkim na rozwój twórczości dziecka. Ma właściwości terapeutyczne, usprawnia procesy emocjonalno – społeczne oraz rozwija koncentrację uwagi i podnosi samoocenę. Zastosowanie wymienionych form i metod arteterapii może wspomóc ogólny rozwój poznaczy, intelektualny oraz emocjonalno – społeczny dziecka.

Wystawa składa się z dwóch części, idealnego odzwierciedlenia sławnych dzieł malarskich oraz autorskich animacji.

Prezentujemy efekt finalny, długoterminowego procesu twórczego.