Specjalny wózek dla Kubusia kupili dzięki nakrętkom

Strona Główna / Archiwum / Specjalny wózek dla Kubusia kupili dzięki nakrętkom

Dziękujemy wszystkim za wsparcie w zbieraniu plastikowych nakrętek! Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się przekazać Kubusiowi specjalistyczny wózek. Dzięki niemu Kuba może pełniej rozwijać się i lepiej pokonywać przeciwności losu.

NA TYM NIE POPRZESTANIEMY!

Kubuś jest pierwszym beneficjentem akcji zbierania nakrętek, ale nie ostatnim. Nakrętki dalej gromadzone będą w Manhattanie, a profit z nich trafi do Przedszkola nr 77 w Gdańsku dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Zgromadzone środki pójdą na zakup specjalistycznego sprzętu dla podopiecznych przedszkola, który ma na celu wsparcie komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC – Augmentative and Alternative Communication).

AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów).

Dzięki nowemu sprzętowi dzieci będą mogły przełamywać niewyobrażalne dotychczas bariery. Będą mogły dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Nakrętki zbieramy bezustannie. Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji. Każda jedna nakrętka ma znaczenie!