Ważna Informacja

Strona Główna / Wydarzenia / Ważna Informacja

UWAGA!

Wobec obaw przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa pragniemy poinformować, że pomieszczenia handlowe i przestrzenie wspólne w Manhattanie są dodatkowo czyszczone i wycierane regularnie środkami dezynfekującymi. Niemniej, w trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych gości pragniemy podzielić się kilkoma prostymi zaleceniami w zakresie higieny:

Zaleca się:

1. O ile to możliwe, zachowanie bezpiecznej odległość od rozmówcy (2 metry).

2. Preferowane jest dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych

3. Zalecane jest regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie ich środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

4. Rekomenduje się, aby podczas wizyt w miejscach publicznych nie dotykać dłońmi okolic twarzy ust, nosa i oczu.

5. Należy przestrzegać higieny podczas kaszlu i oddychania, zakrywając usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc).

6. Jeżeli to jest konieczne, należy zwracać uwagę współpracownikom i klientom, aby nie kasłali i nie kichali w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

7. W miejscach publicznych należy nosić maseczki

Nie panikujmy! Bądźmy po prostu ostrożni!

Życzymy przede wszystkim zdrowia i odporności.